Vanaf heden hebben wij een nieuw e-mail adres

 

ssvtschijfke@gmail.com

Schietkalender t"Schijfke 2018

10    maart

14    april

12  mei 

  2    juni

23    juni

18   augustus

  8    september

13  oktober